DBS SMOKERS
Serious Outdoor Cooking 

Contact :

Duitse BBQ Service 

De winterjan 3

5328GH

Rossum

Mail :duitsebbqservice@hotmail.com

Telefoon : 0645622326  Elke dag bereikbaar van 09.00 t/m 21.00 

Bedrijfsgegevens :

K.V.K nr : 55905064 

BTW: NL.1700.13.686.B.01 

IBAN/BANK: NL85.RABO. 0116.2635.98BIC

CODE: RABO NL 2U 

Website: www.dbssmokers.nl

Website : www.duitsebbqservice.nl 

Betalingen voorwaarden  :

Bij Duitse BBQ Service/DBS Smokers kun je op 3 manieren betalen: contant bij levering of Pin, van tevoren betalen per bank of op Factuur met een betalings-- termijn van 10 dagen. Cadeaubon kan ook worden ingeleverd hier wordt niet van afgeweken, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt. Betaling per Factuur heeft een termijn van 10 dagen wordt de betalings- termijn te ver overschreden worden er in de aanmaning extra administratie kosten berekend van 12,50 euro Bij de 2e aanmaning wordt dit 25,00 euro.  

Mocht je het verschuldigde bedrag niet hebben betaald op de vervaldatum, dan zal je van Duitse BBQ Service een eerste aanmaning ontvangen met daarin extra administratie kosten Als deze termijn verstrijkt zonder dat Duitse BBQ Service het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning met extra kosten, Mocht je na twee aanmaningen te hebben ontvangen nog steeds nalatig blijven de door jou verschuldigde bedragen te betalen, dan kan Duitse BBQ Service haar vordering op jou overdragen aan een derde. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan komen daarnaast alle kosten, die in verband daarmee door Duitse BBQ Service  moeten worden gemaakt, voor jouw rekening.Contactformulier 


 

 

Route